ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za hot!
$7.50 USD
1 سال
N/A
$8.00 USD
1 سال
.com hot!
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.net sale!
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.org sale!
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.info
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.africa new!
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
$25.00 USD
1 سال
.online

سال
N/A
N/A
.durban new!
$12.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.capetown new!
$12.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.joburg new!
$12.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
$16.00 USD
1 سال
.website
$40.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
$40.00 USD
1 سال
.party
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.bid
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.trade
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.webcam
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.cricket
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.science
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.review
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.faith
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.accountant
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.loan
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.racing new!
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.stream new!
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.co.nz

سال
N/A
N/A
.date new!
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
$8.00 USD
1 سال
.mobi
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.co
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
.web.za
$8.00 USD
1 سال
N/A
$8.00 USD
1 سال
.org.za
$8.00 USD
1 سال
N/A
$8.00 USD
1 سال
.net.za
$8.00 USD
1 سال
N/A
$8.00 USD
1 سال
.biz
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
$18.00 USD
1 سال
.me
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.name
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.cc
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
$38.00 USD
1 سال
.co.uk
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
$20.00 USD
1 سال
.org.uk
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.us
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.de
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.eu
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
$15.00 USD
1 سال
.tv
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
$55.00 USD
1 سال
.academy
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.agency
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.art
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
$30.00 USD
1 سال
.bargains
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.bike
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.build
$90.00 USD
1 سال
$90.00 USD
1 سال
$90.00 USD
1 سال
.builders
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.cab
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.camera
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.camp
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
$45.00 USD
1 سال
.pub
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
$35.00 USD
1 سال
.all domains below contact us first!
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.ga
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.gq
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.tk
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.ml
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A
.cf
$0.00 USD
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains